Brednie i insynuacje Szarego Mietka

Szary Mietek Romuald Szeremietiew czyli jak nazwał go pan Profesor Bronisław Łagowski w swoim tekście, Pod Flaga i kropidłem który ukazał się w tygodniku Przegląd 4 lutego 2014 mówi i pisze kolejne brednie i insynuacje geopolitycznych.Między innymi jedną takich własnie bredni tego czołowego rusofoba, antykomunisty i atlantysty jest blok północny i nie tylko.

Romuald Szeremietiew :2 grudzień 2015 w pobliżu Warszawa ·
W Maju 2013 r. ogłosiłem tekst “Trudne, możliwe, konieczne …”, w ktorym rozważałem możliwości zbudowanie oo udziałem Polskiego bloku państw zdolnych zagwarantować Bezpieczeństwo europie Środkowej. Uważałem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie przez Polskę współpracy z państwami strefy bałtyckiej i zbudowanie “bloku północnego”.
Poniżej  przypominam fragment mojego artykułu na ten temat .:

“Zdaje się konieczne?
Trzeci możliwy kierunek polityki polskiej rysuje się na północy Europy. Od wielu lat Skandynawowie rozwijają między sobą wszechstronną współpracę. Ostatnio została ona rozszerzona na państwa nadbałtyckie oraz Islandię i Wielką Brytanię na jednym ze spotkań w Londynie, w styczniu 2011 roku premier Wielkiej Brytanii mówił do przywódców Islandii, Norwegii, Finlandia, Szwecji, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii. “sojusz oparty na wspólnych interesach może się stać siłą napędową rozwoju gospodarczego całego regionu” rejon Arktyki, gdzie zwłaszcza Duńczycy, Norwegowie i Brytyjczycy maja oparcie, staje się ważny gospodarczo. Zmniejszająca się pokrywa lodowa ułatwia dostęp do złóż ropy i gazu, które stanowią tam nie nie mniej niż 25 proc światowych zasobów. Arktyka może przy tym stać się areną potencjalnego konfliktu bowiem o prawo zrobić eksploatacji złóż zabiega Rosja. W regionie arktycznym notuje się znaczną obecność rosyjskich sił morskich jednocześnie samoloty wojskowe Rosji nagminnie naruszają przestrzeń powietrzna Wielkiej Brytanii i Skandynawii.
Uczestnicy londyńskiego szczytu oficjalnie rozmawiali o współpracy gospodarczej, jednak eksperci uważają, że na północy Europy powstaje nieformalny sojusz polityczny i obronny. dr Gunilla Herolf ze Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) podkreśla, że powodem współpracy są kwestie obronne w tym niepokój związany z wydatkami na zbrojenia w Rosji. Istnieje wiec świadomość rosyjskiego zagrożenia, co może być mocnym spoiwem potencjalnej wspólnoty.
Znamienne, że w tym samym styczniu 2011 roku w polskich mediach pojawiła się wiadomość,że  Szwecja zaniepokojona rosyjskimi zakupami okrętów we Francji rozważa sojusz wojskowy z Polska. Indagowany w tej sprawie Rzecznik prasowy MON odpowiadał, że Polska nie otrzymała takiej propozycji. Jednocześnie ówczesny Minister Obrony Bogdan Klich – sadzać oo Informacji agencji Reuters – dystansował się od pomysłu sojuszu. Nie musiałby chyba odcinać się od nieistniejących propozycji? jednocześnie, według Amerykańskiej agencji Stratfor, Estonia taki sojusz zawarła że Szwecja.
Prezydent Estonii Tomas Hendrik Ilves uważa, że Polacy z racji doświadczeń historycznych lepiej niż inne duże narody dostrzegają zagrożenia i podkreśla, że Polska powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za cały rejon środkowoeuropejski. “Polska to nadzieja dla wszystkich małych krajów” deklaruje estoński przywódca.
Stworzenie na Północy Europy swoistego bloku nordyckiego o inspiracji i z udziałem Polski mogłoby spełnić postulat Prezydenta Estonii. Byłaby się poważna siła: liczyłaby ponad 133 mln Ludności (Rosja 143 mln zł), z łącznym PKB 4, 679 MLD dolarów TJ. 2,5 razy większym od PKB Rosji i przeważający nad PKB Niemiec (3, 306 mld USD) nie wspominając o Francji (2, 555 mld dolarów). Także w wydatkach na obronę – ponad 103 mld dolarów stworzony blok zająłby w Świeciu pozycje nr 2, za USA i górowała nad przez Rosją. Silnym partnerem bloku nordyckiego byłyby bez wątpienia Stany Zjednoczone. ”
……………………………………….
Adolf Bocheński, wnikliwy analityk procesów geopolitycznych w przedwojennej Europie, opublikował w 1937 r. książkę “Między Niemcami Rosja”. zauważył w niej, że polityka zagraniczna wszystkich państw ulega zmianom, często nawet bardzo radykalnym. Na przykładach wykazał, że takim zmianom ulega nawet niezmienna jakoby polityka wielkich mocarstw. Jako ograniczenie tworzenia skutecznej polityki Bocheński wykazywał powszechną skłonność do wnioskowania z teraźniejszości o przyszłości, która jest zawsze niewiadomą.Podnosił ponadto, że niewielu ludzi korzysta z doświadczeń minionych pokoleń, gdy stosunkowo wielu opiera się na doświadczeniach własnych. Niestety, najwięcej ludzi nie korzysta z żadnych doświadczeń, nawet z własnych. Media podały (01.12.2015), że minister obrony Wielkiej Brytanii zapowiedział inicjatywę siedmiu państw europejskich, której celem jest powołanie korpusu szybkiego reagowania o nazwie wspólne Siły ekspedycyjne. Apartament obok Wielkiej Brytanii w inicjatywie uczestniczą należące zrobić NATO Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Holandia i Norwegia. Nie ma w niej Polski? ” Https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203873775364321&set=a.1075791554547.11046.1818970679&type=3&theater1) Rosja niema roszczeń terytorialnych zrobić, Szwecji, Norwegi, Finlandia. 2) Szwedzkie siły polityczne które się liczą jak lewicowcy i nacjonaliści są antyamerykańscy i antysyjonistyczni jeśli chodzi o lewicę, a jedna z tych wiodących partii sympatyzuje z powstańcami z Noworosji druga to pacyfiści którzy głoszą by zachować neutralność. Wiodące siły polityczne Szwecji są odzwierciedleniem szwedzkiego społeczeństwa które jest pacyfistyczne i za osią anglo-amerykańską oraz syjonistami to najdelikatniej mówiąc nie przepada.  

3) Jeśli chodzi o Finlandię w niej nie przyjaźnie nastawiony do Rosji rząd złożony z konserwatystów i liberałów traci poparcie co pokazały wybory do parlamentu europejskiego. Natomiast zyskała Fińska Partia Narodowa która jest za neokonserwatystami z USA i Izraela wspiera się widzi wroga widzi Świecie islamskim.Do tej koalicji przeciw islamowi chcą pozyskać Rosję dlatego partia tych psudonarodowców nie chce drażnić Rosji.A do tego w Finlandii są również są dwie lewicowe partie liczące się sprzeciwiające się konfrontacji z Rosja jedna z tych dwóch  partii to Partia Socjaldemokratyczna która jest za równowagą sił i neutralnością Finlandii. Drugą lewicową partią Finlandii jest Sojusz Lewicy jest to formacja złożona z fińskiej partii komunistycznej i socjalistycznych pacyfistów w tej formacji znajduje się wiele osób o prorosyjskich poglądach. 4) Szeremietiew podał jakieś złe źródła bo Rosja już w 2005 roku wydawała 150 mld USD a nie 61 Jak na ilustracji którą zamieścił Szeremietiew.

Ta ilustracja poniżej

12294664_10203873775364321_7631653575939207280_n.jpg 5) Rosja liczy 143 mln ludzi oraz rosyjska diaspora na Białorusi i Ukrainie licząca co najmniej 91192oo oraz 6000000 prorosyjskich Białorusinów do tego setki tysięcy prorosyjskich Małorusinów, Ukraińców i Mołdawian.Jak również setki tysięcy prorosyjskich Kaukazów podczas gdy blok północny liczy tyko 133 mln mniej niż sama ludność Federacji Rosyjskiej  jeszcze przed zajęciem Krymu.                                                                                          6) Ciekawe na podstawie jakich  źródeł Szary Mietek uważa że Szwecja czuje się zagrożona przez Rosję bo władze Rosji ani liczące się rosyjskie siły polityczne nie wygrażają się Szwecji a ostatnie walki Rosji i Szwecji miały miejsce  346 lat temu podczas drugiej wojny północnej.                                                                 7) Tak samo wedle czego Szeremietiew głosi że Szwecja w ogóle chciała wejść w jakikolwiek sojusz wojskowy z Polską bo nawet postawił tezę że powodem propozycji domniemanego sojuszu była obawa przed Rosją.                                                                                                           8) Sojusz Szwecji i Estonii Przeciw Rosji jest marzeniem atlantystów i syjonistów z agencji Stratfor rozpowszechnianie fałszywych informacji   że domniemany sojusz istnieje jest kłamliwą propagandę.

Kolejna jego brednią albo złudzeniem są te domniemane roszczenia terytorialne Chin wobec Rosji.                  

Romuald Szeremietiew

24 luty ·

. Chińskie roszczenia terytorialne
według: Niezawisimaja Gazieta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11204913_10204265815485079_4026132745396163336_n.jpg         Jeżeli jest się do pierwszego przypadek czyli brednia i zapewne miała biorąc pod uwagę stosunek do, Rosji, Chin oraz Wietnamu i Korei Północnej Szermietiewa to się. Bardzo boleśnie się na przeliczy bo Chiny są sojusznikiem Rosji ich najsłynniejszym przymierzem zalążkiem strategiczny trójkąta Primkowa Rosja, Chiny, Indie który stał się zalążkiem grupy BRICS. Oprócz tego ZSRR ogromie przyczynił się do zwycięstwa do dziś rządzących komunistów tam w chińskiej wojnie domowej. To jest ciekawe że  na tej mapie nie ma roszczeń terytorialnych do Tajwanu a są do Korei Północnej przecież jakby Chińczycy chcieli by uniemożliwili  powstanie tego państwa przyłączyli by to terytorium do Chin. Źródło informacji Szermietiewa to rosyjskojęzyczny szmatławiec Niezawisimaja Gazieta będąca kiedyś własnością sympatyka osi anglo-amerykańskiej i syjonistów agenta tych sił i zwykłego przestępcy Borysa Bierezowskiego. Natomiast od 2007 do chwili obecnej właścicielem tej gazety jest Konstatnin Remuczkow atlantysta i liberał niewykluczone że również syjonista. Remuczkow był członkiem takiego ugrupowania politycznego  które się nazywało Sojusz Sił Prawicowych i była to piąta kolumna osi anglo-amerykańskiej w Rosji .     Bredni i insynuacji Romualda Szemietiewa  jest  mnóstwo i będzie jeszcze więcej ale. Większymi problemami  jest to że wielu w to wierzy i mu przyklaskuje oraz uważa go za autorytet i że taki człowiek jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej.

Piotr Orlicki

                                                                                          

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s